Languages selectors
LAT
ENG

Produkti

G4E Software Solutions programmētāju komanda ir izstrādājusi Latvijas un Rietumeiropas izglītības iestādēm un uzņēmumu vajadzībām atbilstošu kvalitātes novērtēšanas sistēmu tiešsaistē, kas aptver individuālu organizāciju novērtējumu, nozares kvalitātes monitoringa iespējas, darbinieku novērtējumu, atbalsta akreditācijas un auditēšanas procesu, ļauj veikt attīstības plānošanu un dažāda veida aptaujas internetā. Izstrādātā sistēma atbilst katras valsts un nozares kvalitātes novērtēšanas standartiem un prasībām.

Mūsu veidotos kvalitātes novērtēšanas rīkus atzīst un izmanto sertificēti kvalitātes novērtētāji un akreditācijas eksperti Eiropā un Latvijā.

Piedāvājam iepazīties ar mūsu izstrādāto pašnovērtējuma rīku, kas ikvienai organizācijai pieejams tiešsaistē bez maksas, un ļauj identificēt pilnveidojamās jomas saskaņā ar principiem, kas raksturo izcilu organizāciju.

Piekļuve novērtējuma sistēmai: www.goa-workbench.com/fca

Iepazīstieties ar plašāku informāciju par kompleksu kvalitātes novērtējuma rīku GOA-WorkBench® mājaslapā www.izciliba.lv